3h_Mosque_Lamp_gls_572_large

4_Rectangular_casket__front_

4

5

6

7

8__Modern_Life__Edward_Hopper__South_Carolina_Morning__1955

A very rare celadon-ground four-medaillon porcelain vessel, China, seals Qianlong chenhan and weijing weiyi and of the period.

H. 21/D.25,5 cm - Est. 60 000,00 €

Poems: yewu jijia yandan - xiqiao yidai shuileng - qiulao bitian bai - hanliu fengye hong - yingfeng yao liu'an - chiyue zhao ca

Provenance: Ehemals Sammlung Regal, New York

Nagel Auctions. Asian Art. 30 October 2009 http://www.auction.de/