Xiao_Wang___Harper_s_Bazaar_China_December_2010___1

Xiao_Wang___Harper_s_Bazaar_China_December_2010___2

Xiao_Wang___Harper_s_Bazaar_China_December_2010___3

Xiao_Wang___Harper_s_Bazaar_China_December_2010___4

Xiao_Wang___Harper_s_Bazaar_China_December_2010___5

Xiao_Wang___Harper_s_Bazaar_China_December_2010___6

Xiao_Wang___Harper_s_Bazaar_China_December_2010___7

Model: Wang Xiao (Wilhelmina) - Photographer: Ling Gao Yin, Juan Zi - Stylist: Dong Gang Wen - Makeup: Zhang Shuai, Lao Hei (Source: Wilhelmina)