0_

05

Models: Ming Xi (Ford) & Sun FeiFei (Women) - Photographer: Daniele & Iango - Stylist: Sabina Schreder - Hair: Luigi Murenu - Makeup: Virginia Young (Source: Fashion Gone Rogue)