2862

A guan-type vase. Qianlong Period, Qing DynastyPhoto China Guardian Auction Co., Ltd

H 8.8 cm. Estimate: RMB 8,000-12,000. Price Realized: RMB 32,200

China Guardian Auction Co., Ltd. 30th China Guardian Quarterly Auction. 603 Henderson Center, 18 Jianguomennei St., Beijing 100005, China http://english.cguardian.com/