112308584428541241_S1SXRl3c_f

Craspedites Jurassic Ammonite