1

Fluorite - Minerva Mine, Hardin Co., Illinois, USA.