384297856_1538734806896533_4949437129120048249_n

384568766_1538734993563181_9119663837937362189_n

Iron Armor, Western Han Dynasty (202 B.C.-8). Unearthed from Shizishan in Xuzhou, Jiangsu, China. Now exhibited at Xuzhou Museum.