0_

05

Annam, 970-980, Dai Binh Hung Bao x 2 - 87,55 USD (65,52 EUR)

0_

05

Annam, 1428-1434, Thuân Thiên Nguyên Bao x 2 - 12,00 USD (8,98 EUR)

0_

05

Annam, 1434-1440, Thiêu Binh Thông Bao x 6 - 6,50 USD (4,86 EUR)

0_

05

Annam, 1459, Thiên Hung Thông Bao x 2 - 11,00 USD (8,23 EUR)

0_

05

Annam, 1454-1460, Duyên Ninh Thông Bao x 6 - 4,25 USD (3,18 EUR)

0_

05

Annam, 1470-1497, Hông Duc Thông Bao x 6 - 5,50 USD (4,12 EUR)

0_

05

Annam, 1498-1504 Canh Thông Thông Bao x 6 - 7,50 USD (5,61 EUR)

0_

05

Annam, 1505-1508, Doan Khanh Thông Bao x 2 - 12,00 USD (8,98 EUR)

0_

05

Annam, 1509-1515, Hong Thuân Thông Bao x 6 - 6,00 USD(4,49 EUR)

0_

05

Annam, 1658-1661, Vinh Tho Thông Bao x 6 - 12,00 USD (8,98 EUR)

0_

05

Annam, 1760-1762, Canh Hung Thông Bao x 2 (Shan-si on reverse) - 9,00 USD (6,74 EUR)

0_

05

Annam, 1760-1762, Canh Hung Thông Bao x 2 (Zhong on reverse) - 6,00 USD (4,49 EUR)

0_

05

Annam, 1760-1762, Canh Hung Thông Bao x 2 (Kung on reverse) - 7,50 USD (5,61 EUR)05

0_

Annam, 1760-1762, Canh Hung Thông Bao x 2 (Jin on reverse) - 7,50 USD (5,61 EUR)

0_

05

Annam, 1762-1776, Canh Hung 'Noi' Bao - 9,00 USD (6,74 EUR)

0_

05

Annam, 1787, Thai Duc Thông Bao x 2 (Long Life on reverse) - 11,01 USD (8,24 EUR)

0_

05

Annam, 1786-1789 Chiêu Thong Thông Bao x 2 (Zheng on reverse) - 6,50 USD (4,86 EUR)

0_

05

Annam, 1786-1789 Chiêu Thong Thông Bao x 2 (Zhong on reverse) - 6,00 USD (4,49 EUR)

0_

05

Annam, 1788-1792, Quang Trung Thông Bao x 6 (Mark on reverse) - 13,50 USD (10,10 EUR)

0_

05

Annam, 1788-1792, Quang Trung Thông Bao x 6 - 6,05 USD (4,53 EUR)

0_

03

Annam, 1791-1792, Quang Trung Dai Bao x 2 - 12,50 USD (9,35 EUR)

0_

03

Annam, 1793-1801, Canh Thinh Thông Bao x 6 - 6,00 USD (4,49 EUR

0_

03

Annam, Nguyên Phong Thông Bao x  6 -. 6,50 USD ( 4,86 EUR)

0_

03

Annam, Minh Dinh Song Bao x 2 - 7,05 USD (5,28 EUR)

0_

03

Annam, 1802-1819 Gia Long Thông Bao 6 Cash x 2 - 9,00 USD (6,74 EUR)

0_

03

Annam, 1802-1819, Gia Long Thông Bao x 6 - 4,25 USD (3,18 EUR)

0_

Annam, 1820-1840, Minh Mang Thông Bao x 6 --. 6,50 USD ( 4,86 EUR)

0_

03

Annam, 1848-1867, Tu Duc Thông Bao x 6 - 5,50 USD (4,12 EUR)

0_

03

Annam, 1889-1906 Thành Thai Thông Bao 10 Cash x 6 -. 6,50 USD ( 4,86 EUR

0_

03

Annam, 1908-1916, Duy Tân Thông Bao 10 Cash x 6 - 9,00 USD (6,74 EUR)

03